Teambuilding, talentontwikkeling en vrijetijdsbesteding voor:

- Bedrijven

- Particulieren

- Scholen / Kindercentra

- Wijk- en jongerencentra

 

Workshops:

  • Dans

  • Sport /spel

  • Tekenen / schilderen

  • Zang

  • Rap

  • Muziek

  • Typlessen